Kontakty

Ecomix carousel_3_1Danum logo

 

Danum, s.r.o.
Bottova ul. 2899/1
94501 Komárno

IČO: 36824933
IČ DPH: SK2022438605

+421 907 187 800
info@danum.sk 

 

Karol Cseh
konateľ spoločnosti

cseh@danum.sk
+421 919 451 252

Mgr. Attila Porubszky
technická podpora

info@danum.sk
+421 915 769 119

Mgr. Nikoletta Szabó
logistika a financie

danum@danum.sk
+421 908 709 538

Priska Zemanová
predajca

zemanova@danum.sk
+421 908 589 490

Zsolt Mente
technik

technik@danum.sk
+421 949 311 704